Logo školy

GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA

Gymnázium Christiana Dopplera nabízí čtyřleté a osmileté studium zakončené maturitní zkouškou. Ve čtyřletém studiu otvíráme vždy jednu třídu zaměřenou na matematiku s rozšířenou výukou fyziky a informatiky. Osmileté studium lze absolvovat buď ve třídě jazykové, nebo matematické. V jazykových třídách se navazuje na znalosti anglického jazyka ze základní školy, jako další jazyky jsou vyučovány jazyk německý, francouzský či ruský. Gymnázium má od roku 2002 statut školy s Německým jazykovým diplomem (DSD II), od školního roku 2015/2016 navíc s DSD I.

Všechny předměty vyučují plně aprobovaní učitelé. Naši žáci s úspěchem reprezentují školu na nejrůznějších soutěžích, olympiádách a turnajích. Pro žáky ZŠ připravují ti naši soutěže vlastní. Jedná se o Matematický PRoUD, Dopplerovu vlnu, Pražskou střelu a Dopplerův Mafin.

V předposledním a posledním ročníku se připravují žáci formou volitelných seminářů, jichž mají širokou nabídku, nejen na maturitní zkoušku, ale především na vysokoškolské studium.

Gymnázium Christiana Dopplera je fakultní školou Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Spolupracujeme však i s dalšími vysokými školami a institucemi, jako jsou AV ČR, ČVUT a PedF UK.

Klademe důraz na příjemné prostředí a kvalitní zázemí pro žáky i učitele.

Přijďte studovat k nám.

Kde jsme?

Praha

Hlavní město Praha

Ministerstvo školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Gymnázium Christiana Dopplera


Zborovská 621/45, Malá Strana, 150 00 Praha 5
+420 257 320 816
office@gchd.cz

© 2016 Všechna práva vyhrazena.
Web vytvořili studenti gymnázia.

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.